Trondheim, 3 Sep 2019

Global romindustri kommer til Trondheim

I morgen starter Spaceport Norway sin årlige konferanse på Clarion Hotel Trondheim, og denne gangen er det ikke bare forretningsfolk, teknologer og forskere fra global romindustri som deltar – men også over 70 studenter!

“I år har vi gjort flere nybrottsarbeid, bl.a har vi sikret over 70 studenter gratis billetter til konferansen gjennom sponsorbidrag fra industri og forskning. Å gi unge folk med  aksess til en møteplass som Spaceport Norway tror jeg kommer til å være veldig verdifullt for alle og skape god dynamikk på årets konferanse. De er motiverte, interesserte og mange kommer med relevant faglig bakgrunn fra NTNU”, sier daglig leder for Spaceport Norway, Ole Dokka

INTERNASJONALT PROGRAM

Over 50 foredragsholdere kommer til Trondheim de nærmeste dagene, organisasjoner som NASA, European Space Agency, FN, Equinor, Kongsberg, SINTEF, CIRiS Norsk Romsenter, Luxembourg Space Agency, Kongsberg og mange flere er en del av et et tettpakket program, som fokuserer på hvilke muligheter veksten i den globale romindustrien, kan skape for annen industri – i og utenfor Norge.

Programmet er delt i to men henger likevel sammen. Første dagen fokuseres det på jorden, klimaendringer, bærekraft og behovet for endringer i hvordan vi forbruker ressurser – andre dagen retter vi blikket utover til månen, Mars og ser på hva slags teknologi og løsninger vi trenger for å være i stand til å gjøre bruk av ressursene der vi er, om det er på månen, Mars eller enda lenger ut.

RESSURSER – PÅ JORDEN OG UTENFOR

Fellesnevneren på årets konferanse er ressurser. Vi forbruker naturressurser 1.75 ganger raskere enn økosystemene kan regenerere på jorden, det må vi endre på – infrastruktur og teknologi fra romvirksomheten kan spille en avgjørende rolle for å gi oss innsikt og forstå sammenhenger, som er relevant for nær sagt all industri. Samtidig er det nå mange store prosjekter i romindustrien som ser på utvikling og etablering av tilstedeværelse på månen og planeter som Mars. For å lykkes med det, må vi lære å finne, utvinne og bruke ressursene der de er – det blir altfor dyrt å ta med seg alt fra jorden.

INNOVASJON GJENNOM SAMARBEID

“Det er mange interessante synergier mellom romindustri og annen industri nå. For å kunne etablere noe strukturelt på månen, trenger vi vann og luft som vi kan utvinne av isen der. Samtidig må vi lære å bruke så lite energi som mulig, og være så effektive som mulig i alle prosesser – de samme behovene har vi på vår egen planet, der overforbruket av ressurser er i ferd med å ødelegge for oss på ganske kort sikt. Jeg har stor tro på at økt grad av samarbeid på tvers av bransjer og sektorer er avgjørende for å øke innovasjonstakten – noe vi trenger mer enn noe annet for å møte utfordringene fremover. Vi har veldig sterke miljøer på flere av disse områdene i Norge, og de kommer til Trondheim”, sier Ole Dokka.

For mer informasjon: spaceport-norway.com

Pressepass: https://spaceport-norway.hoopla.no/sales/2169247958/?promo=press_spn19

For å avtale intervjuer med foredragsholdere eller annet:

Ole Dokka: 902 15 376 / ole@spaceport-norway.com