Stavanger, Norway

One of our most important and constructive regional supporters, Stavanger Chamber of Commerce, did an interview with us late November 2016. It is published in their print magazine and in their digital channels and sites.

The interview is in Norwegian – read it here

IN NORWEGIAN

Næringsforeningen i Stavanger har gjort et intervju med oss for desember-nummeret av sitt medlemsmagasin. De har vært en av våre viktigste og mest konstruktive støttespillere i tidlig fase, åpnet dører, gitt gode råd, vært generøse og uredde. For ingen er uenig i at det vi forsøker å bygge er ambisiøst og på mange måter unorsk, nettopp derfor er støttespillere som dette så verdifulle.

Slik støtter de opp om mange prosjekter og selskaper som kan skape verdi for næringslivet i regionen og utenfor, fasiliterer møter og møteplasser, bidrar til økt kompetanseheving og bedrer forutsetninger for å lykkes for sine medlemmer.

Vi gleder oss over videre samarbeid tuftet på felles ambisjon om ny næringsutvikling – frem mot åpningen av Spaceport Norway på Stavanger Forum, 17 Juni 2017. Onwards!